2011 > 11

Grundform har fått ett webbuppdrag för Abalon Ab, som jobbar med CRM-, Affärs och Säljstödsystem.

Tillsammans med SE Inredning ska Grundform ta fram illustrationer till kontoret hos Skeppsbron Skatt.

Grundform har fått i uppdrag att göra helt ny webbsida för SE Inredning och arkitekten Sofia Ehrengren. 

Grundform har fått i uppdrag att se över den grafiska profilen för HAMO Container AB; utgå från befintlig logotyp, göra allt material enhetligt samt ta fram en ny webbsida.

Grundfrom har fått i uppdrag att i första hand ta fram en logotyp till företaget Nordic Investment Club.

HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunala bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar de närmare 850 000 lägenheter.

 

Grundform har fått i uppdrag att bl.a göra trycksaker i samband med större upphandlingar.

Alla kunder är välkomna till Grundform - även mindre nystartade firmor som gärna vill se professionella ut från dag ett.

 

Stenwalls Trädfällning ville ha hjälp med logotyp, visitkort och en kontaktsida för webben.

Senaste nyheterna

Arkiv