2010 > 04

"För ett år sedan startade "Akta huvudet" – ett fyraårigt nationellt projekt mot våld bland unga. Akta Huvudet vill problematisera våldet och rädslan för våld ur olika perspektiv och belysa våldets sociala och medicinska konsekvenser samt bidra till att öka kunskapen om våld genom att ta fram ett långsiktigt hållbart program, riktat till ungdomar, lärare, föräldrar och andra vuxna runt om i landet.

 

Akta huvudets värdegrund vilar på fakta, känsla och kreativitet. Projektets möjligheter att åstadkomma förändring i synen på våld bland unga människor ställer stora krav på tilltal, attityd och bemötande hos alla som medverkar och när Alexandra på Grundform och jag träffades första gången kände jag omedelbart att vi delade samma känsla för hur Akta Huvudet skulle nå ut till unga – att beröra och ruska om!

 

Alexandra har den unika kombinationen av känsla i ord och bild för vad som berör, stilsäker i allt hon gör och att vara en god lyssnare. Jag ser alltid fram emot våra träffar då vi bollar idéer och lägger upp kommande strategier."

 

Pelle Wistén, Projektledare Akta Huvudet

www.aktahuvudet.se

 

 

Detta är ett unikt samarbete mellan Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Unga KRIS och filmprojektet "Res dej inte!" (Regi: Richard Jarnhed, Manus: Erik Bolin, Sebastian Ylvenius, Richard Jarnhed Producent: Lasse Pettersson/Fundament Film). Dessa har utifrån sina olika roller och kompetenser, formulerat ett pilotprojekt för att dra upp riktlinjer inför ett treårigt påverkansprogram om konsekvenserna av våld mot huvudet och effekterna på hjärnan av våld. Projektet riktar sig i första hand till ungdomar i högstadiet och gymnasiet.

  

 – Hur kommer det sig att hot, trakasserier och våld blivit en del av ungdomars vardag? Reaktioner från vuxenvärlden talar om samhällets ansvar. Sällan diskuteras frågan om vem eller vilka som egentligen bär det personliga ansvaret. Genom film, information och dialog tillsammans med unga tjejer och killar på deras egna arenor vill vi beröra, samtala kring attityder och förhållningssätt samt diskutera varför och hur våld uppstår och vilka konsekvenser det får, säger Pelle Wistén som är projektledare för "Akta Huvudet".

 

Status 24 mars 2010:

Projektet blev godkänt av Allmänna Arvsfonden, och kommer nu att drivas under tre år till i form av ett påverkansprogram ute i Sveriges skolor. Grundform kommer att ta fram allt grafiskt material (trycksaker, webb, kläder m.m.) i samarbete med Gilda Romero, som ska sköta all PR mot de olika kommunerna och lokala medier.

  

Senaste nyheterna

Arkiv