Case:
corplus

Typ av uppdrag

Grafisk profil från grunden
Helt ny och fullständig grafisk profil. Idag är Grundform Corplus partner för allt från kommunikationsrelaterad rådgivning till löpande produktion av grafiska enheter såsom hemsidor och presentationer, annonser, kontors- och eventmaterial.

Om kunden

Kund:
Corplus AB (Corplus Consulting, Corplus Syd, Corplus Solutions, Corplus Search)

Verksamhet:
Konsulter inom ekonomi, HR och lön (Corplus Consulting och Corplus Syd)
Konsulter inom intern styrning och kontroll, internrevision samt compliance (Corplus Solutions)
Strategisk rekrytering (Corplus Search)

Kundens kunder:
Företag i behov av snabba tillsättningar av interimskaraktär, företag som behöver hjälp med interna processer och styrning, samt företag som ska rekrytera rätt person för ett strategiskt och långsiktigt engagemang.

Antal anställda:
C:a 15 st

Referens:
Pontus Holgerson, grundare och delägare   |   info@corplus.se, 08-520 244 20

Bakgrund / BRIEF

Corplus startades för c:a 5 år sedan och man vände sig till Grundform för att tillgodose de grundläggande enheterna för att kunna kommunicera med marknaden: en logotyp, typsnitt och övriga basala byggstenar.

Samarbetet hade från början de bästa förutsättningar att bli bra med en kreativ, noggrann och helhetstänkande leverantör och en kund som förstod att utnyttja detta och lita helt och fullt på sin samarbetspartner.

Som för de flesta andra företag går det upp och ner i behovet av marknadsföringsrelaterade produkter och tjänster, men Corplus har en stadig tillväxt av egna rekryteringar och har även startat upp nya nischade bolag på senare år. Därav ett behov av en väl upparbetad relation med sin reklambyrå.

genomförande

Den grafiska profilen togs fram enligt Grundforms standardprocess.

Den löpande proceduren innebär att Corplus identifierar ett behov, det kan vara allt från en bläckpenna till ett mässtält eller ny webbplats.
Grundform tar sedan hand om allt. Corplus behöver bara godkänna offert och sedan korrektur.

Löpande produktion såsom visitkort till nyanställda, inklusive presentationer på webben mm sker givetvis enligt en fastslagen rutin för minimerande av administration.

Resultat

Det ursprungliga starka konceptet som togs fram har varit en mycket bra grund för Corplus att bygga vidare på i den löpande verksamheten; grafiska enheter har kunnat tas fram kostnadseffektivt och med mycket korta ledtider, och då Grundform är så väl inkörda på verksamheten har även de nya grafiska profilerna till de nystartade bolagen kunnat tas fram effektivt och ändamålsenligt. Och med en tydlig anknytning till systerbolagen.

Som alla företag som har en bra relation med sina leverantörer kan Corplus fokusera på sin egen kärnverksamhet, Grundform finns alltid där när det behövs.
loading...

Det här är vi lite extra stolta över med detta projekt

– Det känns som mycket länge sedan jag 2012 satt i uppstartsmötet med Mikael Steiser och Pontus Holgerson, där vi bl. a. bollade namn på företaget som sedan skickades in till Bolagsverket. Nu har ett företag blivit fyra – Grundform är mycket glad och stolt reklambyrå till dem allihop, säger Alexandra på Grundform.

Corplus själva är mycket duktiga på att exponera sitt varumärke – alltifrån snyggt stripade firmabilar och kontor med upplyst logo och frostade fönster, till allehanda kreativa give-aways, tält och vepor.