Case:
Svenskt Projektforum

Typ av uppdrag

Grafisk profil från grunden
Helt ny och fullständig grafisk profil.

Idag hjälper Grundform Svenskt Projektforum med löpande produktion, särskilt i anslutning till de olika event organisationen genomför. Exempel på enheter är printannonser, namnbrickor, hänvisningsskyltar banners i olika storlekar och för olika ändamål m.m.

Om kunden

Kund:
Svenskt Projektforum

Verksamhet:
Utbildning och certifiering av projektledare.

Kundens kunder:
Företag och individer som vill certifiera projektledarens kunskaper.

Antal anställda:
C:a 5 st

Referens:
Pia Lundgren, verksamhetschef   |  info@projektforum.se

"När vi stod inför lanseringen av en ny publikation följde också viljan och behovet att se över hela vår grafiska profil. Grundform blev valet av partner och de fattade uppdraget direkt och kom med kreativa idéer samt raka och proffsiga rekommendationer kring vårt varumärke.

Grundform är verkligen engagerade och brinner för sitt arbete och fortsätter skapa resultat som överträffar mina högt ställda förväntningar. Det är ett sant nöje att arbeta med dessa proffs som dessutom har denna härliga, glada, energiska och omtänksamma attityd mot sina kunder."


Pia Lundgren
Verksamhetschef

Bakgrund / BRIEF

Svenskt Projektforum stod i begrepp att jobba fram en ny publikation och sökte då utveckla och strömlinjeforma det grafiska utseendet för denna.

Grundform fick förfrågan och efter inledande samtal stod det klart att behovet egentligen var större än vad Svenskt Projektforum från början trott – scope utökades till att omfatta en mer eller mindre komplett ny grafisk profil, med stort fokus på nya grafiska byggstenar att jobba med i kommunikationen, samt mallar för alla dokument som organisationen skapar.

En av de stora utmaningarna var att uppdatera och ändå bibehålla Svenskt Projektforums eget starka varumärke inom projektvärlden, och samtidigt skaffa draghjälp av IPMA, en internationell stor aktör (också medlemsstyrd organisation) inom certifiering av projektledare. Svenskt Projektforum är starkt knutet till IPMA så att "låna" och referera till namn och liknande var fullt möjligt.

genomförande

Logotypen blev en svår nöt att knäcka, främst för att projektet väckte en mängd relevanta frågeställningar och ställningstaganden för Svenskt Projektforum att lösa internt innan Grundform kunde visualisera det: kunde man förändra organisationens namn, och i så fall hur mycket, och hur mycket ska IPMA blandas in, osv... En omdiskuterad payoff var också länge med i skissarbetet.

När logotypen väl landats fick projektet rejält med vind i seglen, särskilt genom den starka symbolen som mycket naturligt implementerades i alla olika enheter som nu kunde tas fram.

Resultat

Den grafiska grunden har på ett mycket bra sätt mött upp för alla uppkomna situationer och behov som uppstått längs vägen.

Svenskt Projektforum har fått starka verktyg både i form av presentationsmaterial och dokumentmallar såväl som en enhetlig och konsekvent visuell kommunikation.

Det här är vi lite extra stolta över med detta projekt

Att vi i en komplicerad process med många och relevanta synpunkter och engagemang från många intressenter lyckades lotsa Svenskt Projektforum till ett fantastiskt resultat som de är så märkbart nöjda med är vi särskilt stolta över med detta projekt.