CASES / Referensprojekt

På den här sidan har vi sammanställt referensprojekt som på ett bra sätt visar olika saker du kan få hjälp med av oss. De exemplifierar mycket väl både vårt tillvägagångssätt och kundnyttan som de aktuella kunderna upplever.
Sammanställning av projekt där Grundform hjälpt nystartade bolag med en komplett grafisk profil, inklusive logotyp, byggstenar, trycksaker samt webb.


RKC – Ryggkirurgiskt Centrum
Fullständig grafisk profilering av nystartad verksamhet inom sjukvård.

Pågående löpande uppdrag med GrundformsTimmar.

Läs mer här »


Corplus
Fullständig grafisk profilering och webb för nystartad verksamhet inom konsult- och rekryteringsverksamhet.

Pågående löpande uppdrag med GrundformsTimmar.

Läs mer här »


Smarta Samtal
Fullständig grafisk profilering och webb för nystartad verksamhet inom media och journalistik.

Pågående löpande uppdrag med GrundformsTimmar.

Läs mer här »


Svenskt Projektforum
Fullständig grafisk profilering för ideell medlemsorganisation för främjande av stark projektledning i alla branscher.

Pågående löpande uppdrag med GrundformsTimmar.

Läs mer här »

Sammanställning av projekt där Grundform hjälpt bolag med en helt eller delvis uppdaterad grafisk profil, men där ny logotyp inte varit del av projektet.


Nordic Port
Grafisk omprofilering och ny flerspråkig webb för verksamhet inom molnbaserad mjukvara.

Pågående löpande uppdrag med GrundformsTimmar.

Läs mer här »


Kentor
Grafisk omprofilering med stor utökning av antalet grafiska byggstenar för konsultverksamhet inom IT.

Pågående löpande uppdrag med GrundformsTimmar.

Läs mer här »

Löpande produktion

Projekt där Grundform hjälper företag med grafisk produktion och konsultation utifrån färdiga riktlinjer.


Hemsö
Produktion av finansiella kvartals- och delårsrapporter.

Pågående löpande uppdrag med GrundformsTimmar.

Läs mer här »