Case:
Nordic Port

Typ av uppdrag

Grafisk omprofilering
  • Sammanställning av befintliga grafiska byggstenar och framtagande av ytterligare byggstenar, samt nytt grafiskt manér för bilder mm. Nya underlogotyper för de tre produktlinjerna.
  • Ny webb på både svenska och engelska
Uppdraget har övergått i ett pågående löpande uppdrag med GrundformsTimmar.

Om kunden

Kund:
Nordic Port AB

Verksamhet:
Molnbaserade tjänster för kvalitets-, miljö- och avtalsuppföljning

Kundens kunder:
Huvudmän inom kollektivtrafik, företag med egen fordonsflotta samt företags miljö-, säkerhets- och arbetsmiljöansvariga.

Antal anställda:
C:a 20 st

Referens:
Jonny Dahlberg, Business Development Manager  |   jonny.dahlberg@nordicport.se

"Nordic Port har en produktportfölj med 3 produktlinjer och har börjat lansera delar av dessa internationellt. En ny website med språkstöd skulle tas fram och den primära orsaken till att vi kontaktade Grundform var deras renommé som webbyrå med Hemsida24 som verktyg.
 
Grundform tog sig an uppgiften och tog fram ett nytt grafiskt koncept där det finns klara släktskap mellan de 3 produktlinjerna, men de står på sina egna ben. Baserat på detta koncept designades en ny website, och senare även en Grafisk manual, produktblad, roll-ups och visitkort.
 
Samarbetet med Grundform har fungerat utmärkt. Efter ett kort intromöte där målsättningar och bakgrundsmaterial gicks igenom, har all dialog skötts via telefon och nätet, vilket har varit mycket kostnadseffektivt. Alexandras och Klas känsla för färg och form, kunskap om verktyg, kombinerat med deras professionalism och responsiva arbetssätt har gett oss precis den hjälp vi sökte."


Jonny Dahlberg 
Business Development Manager, Nordic Port

Bakgrund / BRIEF

Nordic Port hade landat i att den egna webbplatsen de gjort i Hemsida24 behövde göras om, både gällande rent grafiskt samt i en svensk och en engelsk version. På rekommendation av Hemsida24 kontaktades Grundform och ett samarbete inleddes.

Tidigt i projektet uppstod insikt i att uppdraget behövde utökas, med syfte att bättre än tidigare visuellt presentera företagets tre gundpelare – produkterna FRIDA, FRIDA EF och KLARA. Företagets logotyp var inledningsvis helt utanför scope, men kom senare att lyftas in i form av mindre justering samt tillägg av den nya payoffen som tagits fram.

genomförande

Efter ett kort introduktionsmöte på Stockholms Centralstation har samarbetet skett på distans – via telefon, skärmdelningssessioner och skisser/utkast. Det har fungerat på ett mycket tillfredsställande sätt mellan Göteborg och Stockholm.

I och med att projektet redan i början växte till att omfatta nästan en helt ny grafisk profil kunde Grundform snabbt applicera sin standardprocess för detta – vilket redan från början ger en kostnadseffektivitet och framförallt den röda tråden som är så viktig för att allt ska sticka ut, men ändå samtidigt hålla ihop.

Resultat

Det som från början "bara" skulle bli en ny flerspråkig hemsida blev till en fullt utrustad grafisk verktygslåda med logotyp, produktlogotyper, mönster och konceptbilder i alla format som behövs för att dagligen kunna kommunicera sitt varumärke med sin marknad. Och utöver detta även trycksaker, mässmaterial m.m.

Det här är vi lite extra stolta över med detta projekt

Vi har fått översvallande positiv feedback vid våra leveranser. Det roligaste av allt är rapporter om hur väl de nya enheterna tagits emot internt inom Nordic Ports organisation – folk sliter och drar i det nya materialet.

Och den som känner oss vet att det gör oss mest stolta av allt – när kunderna sträcker på sig när de delar ut sitt material.