Case:
Kentor

Typ av uppdrag

Grafisk omprofilering
Sammanställning av befintliga grafiska byggstenar och framtagande av ytterligare byggstenar, samt nytt grafiskt manér för bilder mm.

Uppdraget pågår löpande.

Om kunden

Kund:
Kentor IT AB

Verksamhet:
Affärsmässig och teknisk expertis inom digitalt förändringsarbete

Kundens kunder:
Alla typer av stora och mellanstora företag som satsar på sin digitala infrastruktur

Antal anställda:
C:a 320 st

Referens:
Nanda Jansson, marknadsansvarig   |  marknad@kentor.se, 08-587 650 00

Hemsida:
www.kentor.se

Övrigt:
Kentor IT AB förvärvades under augusti 2017 av Sopra Steria

”Som Marknadsansvarig på Kentor arbetar jag med väldigt många arbetsuppgifter samtidigt. Att ha externa samarbetspartners som jag litar på till 100% är en absolut förutsättning för att jag ska kunna leverera bäst resultat. I Grundform har jag hittat exakt en sådan partner, som dessutom levererar ”det lilla extra”.

GrundformsTimmar-konceptet fungerar klockrent: jag får den hjälp jag behöver för stunden och kan själv styra hur jag fördelar timmarna över tid. Grundform har en grym förmåga att omsätta min vision, tankar och text i attraktiv och modern design. Jag kan varmt rekommendera Grundform till alla som vill ha en leverantör som har både gedigen kunskap och ett stort hjärta!”


Nanda Jansson
Marknadsansvarig, Kentor
​​​​​​​

Bakgrund / BRIEF

Kentor hade under en längre tid vuxit både organiskt och genom sammanslagningar med andra bolag. De hade hamnat i den klassiska situationen att kommunikationen började spreta för mycket både innehållsmässigt och grafiskt. Samtidigt som det saknades starka enhetliga byggstenar.

Nu tog man det strategiskt viktiga beslutet att åtgärda detta. Grundform fick frågan om vi kunde hjälpa till att sammanställa det som Kentor hittills tagit fram och hitta en röd tråd att arbeta vidare med. Samt förstärka den grafiska kommunikationen med hjälp av nya byggstenar, exempelvis ett starkt bildspråk, nya ikoner och liknande.

En stark grundsten i projektet var att Kentor är mycket klara över hur de vill uppfattas och hur de faktiskt uppfattas, både internt och externt. Den ansvariga projektledaren är också väldigt aktiv i sin roll och filtrerar effektivt all input internt till konstruktiv återkoppling till Grundform att agera på.

Logotypen fick inte förändras.

genomförande

Tack vare Kentors insikt om sig själva kunde ett antal starka fotografier/konceptbilder tidigt tas fram i Kentors egna lokaler. Detta innefattar även personalbilder. Med dessa som utgångspunkt kunde Grundform ta fram ett manér och en byggsten i form av den s k "Kentor-vågen", en mjuk linje som kan appliceras i all grafisk kommunikation.

Logotypen producerades om så att den var exakt likadan i alla sina förekomster.

Ett antal eventlogotyper togs fram för att tydliggöra Kentors olika seminarier, frukostmöten, nyhetsuppdateringar och liknande.
Ett manér togs fram för nya ikoner, varpå ett stort antal ikoner för olika ändamål togs fram, merparten att användas för alla medarbetare i presentationer mm, och ett antal att användas i specifika sammanhang på webben. Samtliga ikoner infogades i ett tydligt kartotek med konsekvent namngivning för att enkelt hittas av alla.

Allt sammantaget samlades i en alltäckande grafisk manual på både svenska och engelska.

Resultat

All Kentors kommunikation ser nu mycket enhetlig ut och speglar väl den professionalitet vilken genomsyrar hela verksamheten.

Ännu viktigare, redan tidigt i projektet stod det klart hur väl förankrat och efterlängtat detta var bland personalen på Kentor. Grundform klarade definitivt av att leverera på förväntningarna.

Vi upplever att de flesta på Kentor, inom olika delar av företaget, nu är stolta över att jobba med sitt eget varumärke.

Som i alla sådana här projekt, efter själva investeringen, sparar Kentor också löpande kostnader, eftersom framtagande av nytt material till stor del utgörs av egen produktion direkt i färdiga mallar. När specialmaterial ska tas fram görs detta snabbt och effektivt av externa leverantörer med Kentors grafiska manual tillhands.
loading...

Det här är vi lite extra stolta över med detta projekt

Vi upplever ett ovanligt brett och starkt engagemang för vår leverans hos flertalet medarbetare i det här företaget, givet dess storlek. Vårt arbete har verkligen bidragit till att förenkla folks vardagliga arbete och till att de tycker det är kul att företräda Kentor.
loading...