GF_sidhuvud_mobil

Fasta uppdrag

När du tillfälligt behöver en extra medarbetare

Har ni mer eller mindre regelbundna toppar?
Kanske saknar ni just nu kompetens inom reklam- och marknadsföringsproduktion?
Eller kanske har ni bara helt enkelt lite för mycket just nu?


Här är några vanliga scenarier:

  • Du kanske har ett årligt event när du och kollegorna får slita halvt ihjäl er med förberedelserna och mycket ska tas fram på kort tid; t.ex nya presentationer, uppdateras produktblad, webbplatser och liknande.
  • Den enda som kunde lite om Word-mallar, InDesign och PhotoShop slutade på företaget eller är föräldraledig, och du har en massa grejer som måste fram.
  • Du landade det fantastiska projektet, men som egentligen är lite för stort för din ordinarie organisation.

När du behöver mycket hjälp – men under en begränsad tid – kan det vara betydligt mer konstnadseffektivt att hyra in en eller flera av oss som dedikerade konsulter.

Vi kommer snabbt in i din verksamhet och börjar leverera från början. Det här upplägget passar även mindre företag eftersom omfattningen av vårt fasta åtagande självklart utgår ifrån just dina behov.

Så funkar det

Det som skiljer vårt fasta uppdrag-erbjudande från löpande uppdrag är att du disponerar vår tid att använda som du finner lämpligast, ungefär som en "vanlig" anställd.

  • Arbetet förläggs till fasta dagar, även om vi naturligtvis alltid anstränger oss för att vara så flexibla som det går inom ramarna.
  • Vi lämnar offert uifrån dina behov som innebär en fast summa för ett på förhand bestämt antal timmar.

Dropbox

För våra kunder med fasta uppdrag upprättar vi (om så önskas) en gemensam och strukturerad Dropbox-mapp.

Här lägger vi in alla grafiska byggstenar så att både vi och ni lätt hittar logotyper i olika versioner, mallar, er grafiska manual (om sådan finns) och annat som hör till marknadsföringen.

Här lägger vi  även löpande upp allt material från samarbetet.