Case:
RKC – Ryggkirurgiskt centrum

Typ av uppdrag

Grafisk profil från grunden
Helt ny och fullständig grafisk profil från scratch. Även webben har tillkommit i uppdraget.
Uppdraget pågår löpande.

Om kunden

Kund:
Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB

Verksamhet:
Sveriges modernaste klinik för kirurgisk behandling av ryggproblem

Kundens kunder:
Stockholms läns landsting (Vårdval Ryggkirurgi), övriga landsting, försäkringsbolag,
utländska vårdtagare

Antal anställda:
C:a 50 st

Referens:
Per Svedmark, överläkare & VD   |  info@rkc.se, 08-124 581 00

Hemsida:
www.rkc.se

Bakgrund / BRIEF

Fyra av Sveriges ledande ryggkirurger lämnade Spine Center för att tillsammans med ett antal finansiärer starta upp en egen klinik bestående av modernast tänkbara mottagningar, vårdavdelning och en operationsavdelning av yppersta världsklass. Kliniken är nära knuten till Sophiahemmet i Stockholm.

Till kliniken, eller sjukhuset, hade man förvärvat en stor del av Lilljanshuset, bakom Stockholms Stadion, som totalrenoverades under ett års tid och specialanpassades för den kommande verksamheten.

Man hade också identifierat behovet av en logotyp och en webbplats.

Arkitektfirman som utformat sjukhuset hade tagit fram ett omfattande kulörprogram.

genomförande

Grundform valdes att ta fram logotypen. I samband med detta involverades vi även i namngivandet av sjukhuset, då detta ej var helt klart. Diskussioner om enkelhet för patienterna, vilket tillhörande domännamn som skulle användas och hur man skulle lösa logotypen rent grafiskt var inte en helt enkel nöt att knäcka, men alla parter blev mycket nöjda med det slutliga valet.

Alexandra påbörjade skissandet enligt sin väl beprövade metod. Tidigt fanns byggstenarna till logotypen på plats, men att få ihop den till den harmoniska och slagkraftiga enhet som blev resultatet satte alla inblandade på prov.

Enheter som gjorts är logotyp, brev- och pptmall, trycksaker, broschyrer, foldrar, namnskyltar, tavlor, roll-ups, receptionsdiskar, kläder, fönsterdekorer samt webbsida.

Resultat

Den nya grafiska profilen håller för alla olika appliceringar som RKC hittills ställts inför. Inklusive inredningen av själva sjukhuset.

Det skapar tillsammans med övriga aspekter hos en branschledande aktör en enhetlighet och känsla av professionalitet ner på detaljnivå.

Detta gör i sin tur att personalen är stolta över sitt företag – vilket på ett ytterst mätbart sätt avspeglar sig i den uppseendeväckande höga kundnöjdhet de kan uppvisa. Redan efter ett halvårs operativ verksamhet.
loading...

Det här är vi lite extra stolta över med detta projekt

Sällan, kanske t o m hittills aldrig, har en kund i så stor omfattning som RKC involverat oss och vårt arbete i utformandet av sin inledande verksamhet. Vi fick exempelvis designa sjukhusets receptionsdiskar, dekoren på alla fönster- och dörrutor som av säkerhetsskäl inte fick vara helt genomskinliga, osv.