Case:
hemsö

Typ av uppdrag

Löpande produktion
Grafisk produktion av finansiella kvartals- och delårsrapporter i kundens egna mallar.
Uppdraget pågår löpande.

Om kunden

Kund:
Hemsö Fastighets AB

Verksamhet:
Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter

Kundens kunder:
Verksamheter inom äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende

Antal anställda:
C:a 100 st

Referens:
Lämnas på begäran

Hemsida:
www.hemso.se

"Processen för att ta fram våra delårsrapporter är tidspressad med mycket exakta datum och klockslag för när de olika momenten ska vara klara.

Grundform anpassar sig efter våra önskemål och är flexibla, noggranna och pålitliga. De anstränger sig alltid till det yttersta för att kunna finnas tillgängliga under de tider vi kommit överens om och leveranserna kommer alltid enligt tidplan."


Ingrid Östhols
Tf. kommunikationschef

Bakgrund / BRIEF

Hemsö har krav på sig att löpande tillhandahålla finansiell information om bolaget, i form av kvartals- och delårsrapporter samt en årsredovisning.

När de letade en ny partner för att hjälpa dem med produktionen av kvartals- och delårsrapporterna föll valet på Grundform. Vi bedömdes leva upp till de höga kraven på struktur, ordning och reda, förutom givetvis de grundläggande tekniska förutsättningarna.

Alla grafiska byggstenar i form av dokumentmallar, typsnitt, manér för tabeller, grafer och diagram var redan satta.

I uppdraget ingick även att sätta sig in i och sedan administrera det av kunden anvisade dokumenthanteringssystemet CtrlPrint, en effektiv lösning på en komplicerad hantering av versioner och flera samtidiga användare.

Grundform ska finnas tillgängliga anvisat antal timmar enligt ett på förhand bestämt schema, då det komplexa produktions- och godkännandeförfarandet är planerat ner på timmenivå.

genomförande

Enkelt uttryckt är detta hur projekten fortlöper:

  1. När startskottet går för ett nytt projekt sätter Grundform upp ramverket i CtrlPrint och tilldelar alla projektdeltagare rätt behörigheter och liknande.
  2. Sedan inkommer Hemsö med sina mycket strukturerade och alltäckande underlag, levererade som Word och Excel-dokument.
  3. Grundform infogar informationen i InDesign i form av  tabeller, diagram, grafer samt text och rubrik.
  4. Sedan laddas dokumenten upp till CtrlPrint och den redaktionella processen fortlöper på Hemsö internt.
  5. Mot slutet står Grundform standby för mindre designförbättringar utifrån eventuell nytillkommen input, samt genererar när allt är godkänt leveransfiler som sedan kan distribueras.

Resultat

Samarbetet kom snabbt upp i tempo och sedan dess har väldigt väl fungerande rutiner förädlats fram.

Fokus hos Hemsö kan läggas på utmaningen att i tid samla ihop all information och sammanställa den; när de lämnat över till Grundform för införande i mallen för att få en snygg presentation av rapporten flyter den delen bara på.

Tidsramarna som Hemsö satt upp har alltid hållits.

Det här är vi lite extra stolta över med detta projekt

Vi är glada över att kunna visa på att vi inte bara är duktiga på grafisk profilering och design; vi är även en stark partner när det handlar om ren produktion, och där vi får ta över andras mallar och liknande.