Skanska

Kundinfo
Välkänt multinationellt byggföretag som grundades i Sverige 1887, med 56 000 anställda i koncernen (varav 11 000 i Sverige). De utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i; skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler, broar och bostäder.

Brief
Grundform kontaktades av Skanska då de behövde hjälp med att ta fram en intern logotyp för ”Skanska Procurement Academy” - ett seminarieprogram riktad mot inköpare inom Skanska. Även en folder för seminariet, skulle tas fram. Detta seminarieprogram ska hela tiden förnyas och utvecklas.
 
Logotypen fick ej innehålla Skanska-logotypen, utan bara företagsnamnet samt även delvis ha Skanska-blå färg. Foldern skulle följa den helt nya grafiska profilen som tagits fram av Skanskas kommunikationsavdelning, men som ännu bara börjat användas senaste tiden.