Firefly

»Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som är specialiserat på att tillverka och sälja tekniska system, som upptäcker och förhindrar brand och explosioner i processindustrier. Av försäljningen går cirka 75% på export. Firefly är sedan 1997 noterat på NGM Equity listan.
Från tidigt 70-tal har vi på bolaget använt ett antal olika partners för vårt marknadsförings-material och vår grafiska profil.
Att skapa en grafisk profil och ett bra marknadsföringsmaterial som fungerar väl i hela världen är en stor utmaning. När vi på bolaget för några år sedan beslutade att förnya vår grafiska profil så definierade vi ett antal mål och började sökandet efter en ny partner som kunde ta ett totalansvar för projektet. Efter en mödosam men givande urvalsprocess beslutade vi oss för att välja Grundform som framtida partner. Vi är nu efter några års samarbete på det klara med att vi valde rätt. Grundform har snabbt och effektivt blivit »en del av företaget«.
Vårt marknadsföringsmaterial har rönt mycket stor uppskattning världen över och är en viktig del i vår framgång på marknaden. Vårt samarbete med Grundform har varit en av våra allra bästa investeringar, och jag vill gärna fungera som referens för Grundform.«

Lennart Jansson, VD Firefly AB
www.firefly.se

 

Kundinfo

Firefly är den världsledande leverantören av skyddssystem mot brand och dammexplosioner till processindustrin.

 
Brief

Grafisk omprofilering (ej ny logotyp); kontors-offset, broschyrer, annonser, mässmaterial, cd, webb m.m.

 

Lösning
Den ursprungliga grafiska profilen som togs fram av Grundform, utveckades under åren vi samarbetade till att mynna ut i det formspråk som nu används på webb, trycksaker och mässmaterial.